Творчество

в сферата на „десетото изкуство”, и от масова читателска публика. Разбира се, не липсват и засегнати – главно продуценти, водещи, сценаристи, които в създалите се идейно-естетически вакууми на новото време намират „ниши” за вулгарното, бездуховното, сляпо подражателското, безродното. Те са естествените мишени на стрелите на критиката в „Телевизионни мистерии”, които обикновено попадат право в целта и печелят на авторката на статиите в тази рубрика не само популярност и уважение, но и озлобление от страна на някои среди в гилдията, граничещо с все по-яростна нетърпимост и дори ненавист.


Васа добре съзнава, че е изправена срещу опасни противници, но това само удвоява силите й, с които води „самотната битка срещу пошлото, невежественото и антинационалното в ефира”, както се изразява тя в едно от многобройните си интервюта. Тази битка Васа Ганчева продължава и на страниците на седмичника „Уикенд”, където получава покана да продължи критическите си изяви, битка, толкова по-непримирима и последователна, колкото по-агресивни стават някои продуценти, водещи и политици, сякаш сплели в змийско кълбо общите си търгашески интереси.
Успоредно с дейността си на телевизионен критик и на публицист, ангажиран дълбоко с проблемите на обществото, Васа Ганчева продължава да се доказва като творец, най-тясно свързан с телевизията. В продължение на две години и половина тя води предаването „С вас е Васа” в телевизия ББТ, където осъществява една отдавнашна своя мечта – да представя на зрителите най-достойни българи, в диалог с които да изтъква националните ценности и да налага морално-етичните критерии, ръководни във всяка достойна за уважение култура, да привлича вниманието на хората към духовното и стойностното, да способства за тяхното извисяване. В това нейно предаване са гостували стотина действително елитни представители на българската наука, литература, изобразително изкуство, музика, кино и театър, споделили свои възгледи за значимостта на мисловното и художественото творчество за развитието на нацията и за повдигането на нейното самочувствие и дух, за съпротивата срещу агресията на развихрилата се простащина и безвкусица, на творческото безсилие. През 2006 г. БНТ я привлича отново с предложение, на което й е трудно да устои: да направи своя програма със специфична тематика и насоченост към хората от „третата възраст”. Тя се спира и на подходящо за случая заглавие – „Вкусът на живота”, защото „целта ще е в по-интимен тон да се обърнем към тези зрители, да участваме в битието им, да повдигаме духа и самочувствието на онези, които някак остават пренебрегнати от обществото в условията на прехода. Затова интонациите на „Вкусът на живота” като цяло трябва да са по-спокойни, необходимо е да се търсят диалогичност и контакти с публиката от другата страна на екрана”, четем в концепцията, подготвена от Васа Ганчева за това седмично предаване, което започва да се излъчва на живо от 12 януари 2006 година и налага за еталон динамиката и разнообразието в подхода към деликатно третиране на проблемите на един широк зрителски контингент, като