Писмо от Сузана Нешева

Здравейте, госпожо Ганчева,
Радвам се, че мога отново да чета Вашите правдиви статии на страниците на в. „Уикенд”. Безкрайно Ви уважавам, може би защото сме набори и за мене, както и за Вас, девизът „Човек – това звучи гордо!” беше настолна фраза. Не Ви намирах от известно време и бях се разтревожила за Вас. Нали сме връстнички и като знам моите болежки… Дано Вие да сте добре. Радвам се да Ви чета. Ще Ви пиша пак, а и Вие можете да ми дадете знак, че ме четете. Аз също съм имала за учители режисьори с големи имена: Асен Траянов, Кръстьо Мирски и други. Но затова – друг път, както се изразявате в края на предаванията си.

Сузана Нешева
Вторник, 6 юли 2010 г.