„МНОГО ТЪГУВАХ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Навършиха се 70 години от рождението и 5 от смъртта на известната тв режисьорка Васа Ганчева

Baca Лалева Ганчева (1946-2011) е родена в София. Владее няколко езика и извън режисурата превежда пиеси и книги от шведски и от английски. Сред приятелите си се слави като голяма купонджийка, но зад този й имидж ръст извисява една изключително ерудирана личност с ведро чувство за хумор. Съдбата отрежда току-що завършилата Английската гимназия в София Васа Ганчева да замине в Швеция. По това време баща й е посланик на България за всички скандинавски страни, с изключение на Финландия. Той става и доайен на дипломатическия корпус и носител на ордена "Полярна звезда".

В очите на бъдещата телевизионна режисьорка Скандинавия се оказва невероятно цивилизо­ван свят. Там учи история и теория на театъра и киното и животът я среща с изключителни личности като Ингмар Бергман, Жан-Пол Сартьр, Мартин Лутър Кинг, Харолд Пинтър, Франк Синатра... В Швеция има възможност­та да изгледа страхотни концерти, театрални пред­ставления и филми. ''Всич­ко това даде дълбок отпечатък върху моето интелектуално и духовно израстване, но аз много тъгувах за България и с нетърпение очаквах да се завърна“, разказа преди години за "Жълт Труд" Васа Ганчева.

Методи Андонов я вкарва в режисьорската гилдия

Връщайки се в Бълга­рия, Васа се запознава с именития режисьор Мето­ди Андонов, който я изби­ра за асистент-режисьор на прекрасния филм "Няма нищо по-хубаво от лошото време", а когато през 1971 г. Павел Писарев и Иван Славков я канят в телеви­зията, тя дори и не се двоуми, защото вече е "зарибена" от режисурата. Там попада сред ентусиа­зирани телевизионери, които правят своеобразен интелектуален преврат в медията - Димитър Езекиев, Николай Конакчиев, Любомир Коларов... И така Васа ври и кипи в профе­сията си.

На два пъти обаче е уволнявана от БНТ - от Хачо Бояджиев и от Лиля­на Попова. "Но аз съм стара шамандура и винаги съм знаела как да изплу­вам - шегуваше се прижи­ве Васа. - През тези пери­оди работих в ББТ, бях автор и водещ на преда­ването "С вас е Васа", в което направих интервюта със 100 изтъкнати българ­ски интелектуалци. Благодарна съм на Уляна Пръмова, че ме покани отново в БНТ за предаването "Вкусът на живота". То е насочено към по-улегнала­та аудитория. Поставила съм си за цел да каня изключителни личности с огромен принос в развити­ето на българската култу­ра и изкуство. Мисията ми е тези разговори да оста­нат в "Златния фонд" на БНТ. Засега съм интервю­ирала 76 души, надявам се да станат поне 200 и да издам тези разговори в книга."

Болеше я, че в БНТ всичко се решава някъде, но не е ясно от кого. По едно време предаването й "Вкусът на времето" беше намалено с 15 минути и изместено в по-негледаем обхват. "Никой не ми отго­вори кой е решил това и защо. Но аз продължавам да следвам своята мисия - да служа на обществото. Израснала съм сред каймака на родната интели­генция, познавам лично няколко поколения бълга­ри, които са дали изклю­чително много на нашата култура и изкуство, и зато­ва държа моите разговори с тях да останат в "Златния фонд"