НАГРАДАТА „АРТУР ЛУНДКВИСТ” – СТИМУЛ ЗА КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА

Артур Лундквист (1906-1991) е един от най-видните представители на шведската литература от ново време, създал творби в много жанрове. Като член на престижната Шведска академия, която присъжда Нобеловата награда за литература, Артур Лундквист бе особено активен в представянето и отстояването на каузата на т. нар. „малки литератури”. Така например той постави кандидатурата на българската поетеса Елисавета Багряна за това най-високо литературно отличие, редактира и рецензира преводите на нейните стихотворения на шведски език. Артур Лундквист обичаше България, която посети два пъти – през 1967 и през 1978 г., заедно със съпругата си, известната поетеса Мария Вине (1912-2003). И двамата са превеждани и издавани на български език, а през 1980 г. Лундквист беше удостоен с литературната награда „София”. Нейният паричен израз – 2 000 долара, както и хонорарите за преведените книги на Лундквист и Вине, залегнаха според волята му в основите на награден фонд, от който през година до днес се поощряват литературни творци, преводачи от български на шведски и от шведски на български. Парите, вложени в него от Лундквист и Вине, се съхраняват още от самото начало в Националния дарителски фонд „13 века България” като системното им олихвяване и добро стопанисване дава възможност за отпускане на неголеми, но прилични суми на носителите на наградата у нас и в Швеция. Сред тях изпъкват българистите Рогир Юлин, Ула Росен, Арне Хулт, Бу Лундгрен, Биргита Енглунд-Димитрова, Карл-Фредрик Гилдей и специалистите по шведски език и литература Антоанета Приматарова-Милчева, Теодора Джебарова, Васа Ганчева, Меглена Боденска, Йордан Симеонов и др.